Is_een_Conifeer_een_boom_of_een_heester

Is een Conifeer een boom of een heester?

23 juli 2018 | Hans

Bomen, heesters en struiken. Allemaal vormen van groen in ons landschap. Maar wat betekenen ze? Is een Conifeer een boom of een heester? Er is vaak onduidelijkheid over wanneer een plant in de categorie heester of boom valt. In het geval van Coniferen ontstaan wel eens akkefietjes tussen buren wanneer een haag te hoog wordt en uitgroeit tot een rij bomen. In zo’n geval is het goed om te weten of een Conifeer een boom of een heester is en waar ongeveer de grens tussen deze twee ligt. Wij gaan hier vandaag wat dieper op in.

Verschil tussen een boom en een heester

Er zijn geen duidelijke regels over wanneer een heester precies overgaat in een boom. Wel is bekend dat een heester (ook wel struik) vlak boven de grond vertakt, waardoor deze vanaf de grond dicht kan groeien. Tevens zijn heesters laag en breed (tenzij ze in een haagvorm worden gesnoeid). Bomen daarentegen zijn een stuk hoger. Ze hebben een duidelijke verhoute stam en een kroon (kruin). Een boom is dus smal aan de onderkant en wordt pas breed en vol aan de bovenkant. Bepaalde typen heesters kunnen uitgroeien tot bomen als ze hier de tijd en ruimte voor krijgen. Behoort de Conifeer tot deze soort? Is de Conifeer een boom?

Is een Conifeer een boom?

Een Conifeer is zowel een boom als een heester. Wanneer deze laag wordt gehouden doormiddel van snoeien blijft dit een heester zonder stam, echter wanneer de kans wordt gegeven kan de Conifeer uitgroeien tot volwaardige boom. Verschillende rechters hebben tevens uitspraken gedaan dat Coniferen weldegelijk gezien worden als bomen. Er zijn veel verschillende soorten Coniferen. We maken in principe onderscheid tussen drie verschillende categorieën, elk onder te verdelen in verschillende soorten Coniferen. De hoofdcategoriën bestaan uit de Levensboom (Thuja), de Californische Cipres (Chamaecyparis) en de Leylandii Coniferen die bestaat uit een kruising tussen de Cupressus en de Charmaecyparis. Bij alle typen geldt dat deze kunnen uitgroeien tot bomen, als de omstandigheden het toelaten.

Naaldbomen

Of de Conifeer nou het formaat heester of boom heeft – we noemen dit type plant een naaldboom. De Conifeer heeft namelijk geen bladeren, maar naalden. Deze naalden hebben botte puntjes waardoor ze niet scherp zijn en een vriendelijk uiterlijk hebben. De structuur van de naalden is geschubd en ze zijn mooi diepgroen van kleur. Alle typen Coniferen zijn wintergroen, zorgen voor veel privacy en staan bekend als snelle groeiers. Het zijn makkelijk te onderhouden planten die als haag of als boom geplant kunnen worden.