Privacy

Bedrijfsgegevens

Dit is een website van Totalplants B.V.
Ons vestigingsadres en postadres is: de Kuil 27a, 5071 RH, Udenhout
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57300461
Ons B.T.W.-nummer is NL852522162B01

Welke gegevens bewaren wij?

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- jouw domeinnaam en je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
- jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
- jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die jij op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). De volgende informatie wordt opgeslagen in onze cookies:

- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst
- om informatie te registreren die eigen is aan je,zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Over communicatie per e-mail

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@haag-heg.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf je alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.

Inzage in persoonsgegevens

Totalplants B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Totalplants B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u de gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Totalplants B.V. via info@haag-heg.nl. Totalplants B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoeken tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

- Per email: info@haag-heg.nl
- Per telefoon: 085-4895523

Cookies