Bomen_snoeien_wanneer

Wanneer kan ik mijn bomen snoeien?

26 februari 2018 | Hans

De variatie aan bomen is te groot om gedetailleerd in te gaan op het juiste snoeimoment per soort. Wel zijn er een aantal algemene richtlijnen te geven wanneer u bomen het best kunt snoeien. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u zich door ons per boomsoort laten informeren.

Historisch gezien heeft een boom het niet nodig om gesnoeid te worden. Vanuit esthetisch oogpunt (vorm), om meer oogst te krijgen zoals bij fruitbomen of omdat de vorm van een niet gesnoeide boom overlast kan veroorzaken kan het aan te raden zijn om bomen te snoeien. Ook kan het nodig zijn een boom te snoeien om deze zijn gezondheid te laten behouden. Een knotwilg is hier een voorbeeld van. Zonder deze boom te snoeien gaan de takken scheuren. Maar het kan ook nodig zijn een boom te snoeien vanwege aantasting door ziekte.

Wanneer is het de ideale tijd om bomen te snoeien?

Wanneer u in de wintermaanden buiten bent zal het u opvallen; de veelheid aan gesnoeide bomen. In zijn algemeenheid zijn de wintermaanden de maanden waarin bomen gesnoeid worden. De boom is deze periode in rust en heeft geen blad. Dit maakt het snoeien overzichtelijk en makkelijker. Uitzondering zijn fruitbomen. Deze zijn onder te verdelen pitvruchtbomen en steenvruchtbomen, elk met een eigen snoeimoment. Pitvruchtbomen zoals appel- en perenbomen worden in de eerste drie maanden van het jaar gesnoeid bij droog weer wanneer het niet strengt vriest. ’s Nachts lichte vorst en overdag iets boven nu graden is ideaal. Steenvruchtbomen als pruimen-en kersenbomen worden vlak na de bloei of vlak na de pluk gesnoeid. Dit type boom kan in de winter makkelijk besmet raken met loodglansschimmel waardoor het beter is als de boom in de wintermaanden geen snijwonden heeft. Een kastanje en noot dien je alleen te snoeien als deze vol in blad staat vanwege het bloeden.

Wanneer je bomen kunt snoeien is divers. Binnen de boomrassen bestaat er een term voor bomen die gaan bloeden wanneer je ze snoeit. Op basis van de Latijnse benamingen (Acer, Betula en Carpinus) worden dit de ABC bomen genoemd. Onder de A bomen valt de esdoorn, onder B de berk en C de haagbeuk. Een klein stukje verder in het alfabet hoor door ook de Juglans of notenboom nog bij. Met ‘bloeden’ bedoelen we dat de boom sap verliest. In de winterperiode, de periode zonder blad, bouwt dit type bomen worteldruk op in de houtvaten. Worteldruk heeft de boom nodig om ervoor te zorgen dat ook de hoogste blaadjes voeding krijgen. Zelfs in de winter kan zon op takken de temperatuur op de takken doen stijgen tot boven de tien graden. Op dat moment krijgt de boom het signaal vocht te transporteren, wat vervolgens uit de wonden wegstroomt. Het type ABC bomen kunnen daarom beter in de zomermaanden gesnoeid worden wanneer er blad is om het vocht op te nemen.

Hoe bomen te snoeien?

U ziet dat het dus geen eenduidig antwoord te geven is op de vraag wanneer u bomen moet snoeien. Wel kunnen we u wat tips geven hoe u bomen het beste kunst snoeien.

  • Wanneer u bomen gaat snoeien gebruik dan altijd scherp gereedschap en gebruik deze op de juiste manier.
  • Snoei op gelijke hoogte van een knop en maak de snijhoek iets schuin zodat vocht makkelijk wegstroomt.
  • Hoofdtakken, die recht omhoog groeien laat u zitten. Moet u snoeien, kies dan voor het verwijderen van takken met dubbele koppen.
  • Snoei schurende of kruisende takken weg. Wrijving zorgt voor wonden en wonden voor schimmels.
  • Snoei tot maximaal 1/3 van de kroon weg. Bij meer reageert de boom met snelgroeiende, rechtopstaande takken.
  • In gezonde takken die u snoeit zat voedsel. Compenseer dit door voedsel bij de wortels toe te voegen.
  • Wanneer u bomen gaat snoeien reageren deze met nieuwe kracht. Op de juiste manier inkorten zal de boom sterker maken. Snoeien zorgt voor een verhoogde kwaliteit op lange termijn.
  • Snoeien zorgt een gelijkere verdeling van licht en lucht tot de kern van de boom.